• +0031 6 4630 6712
 • cc@stradafacendo.nl
 • Strada Facendo Coaching & Counseling

  Op weg naar persoonlijke en professionele groei

  Voor team en individu

 • Individuele Coaching

  Dromen waarmaken

  Aandacht voor jezelf

 • Team-Coaching

  Samenwerken en Professionaliseren

  Het beste uit elkaar halen

 • Counseling

  Het onbewuste in beeld

  Ervarings- en lichaamsgericht waarnemen

Onderweg naar...... het realiseren van je wensen

Gaandeweg ben je bezig vorm te geven aan je (professionele) leven... stapje voor stapje ... strada facendo. Hoe zien je dagelijkse bezigheden eruit? Waarom doe je wat je doet? Krijg je energie van deze activiteiten? Als je voelt dat je hard werkt, dit te veel energie kost en je niet vooruit komt, is het tijd voor bezinning. In de dagelijkse hectiek van het leven neem je nauwelijks de tijd om stil te staan bij wat je nu eigenlijk echt wilt. Coaching kan je helpen om te (her)ontdekken welke wensen je hebt en hoe je deze daadwerkelijk kunt realiseren.

Individuele coaching

“Choose a job you love and you will never have to work a day in your life.” – Confucius. Ben je eraan toe om even stil te staan en te onderzoeken welke richting je op wilt in je leven en op je werk? Of wil je meer energie halen uit je werk of leven? In één-op-één gesprekken gaan we onderzoeken welke drijfveren jouw koers bepalen.

Team-coaching

Geef je leiding aan een team van experts die je verder wilt professionaliseren? Wil je de soft skills van deze professionals versterken? En wil je de kwaliteiten binnen je team optimaal kunnen benutten? Met team-coaching ontdek je hoe je deze verborgen talenten kunt inzetten en hoe jouw team zich sterker in de organisatie kan profileren.

Counseling

Wil je ervaren hoe jouw onbewuste overtuigingen, normen en waarden, eigenschappen en motieven jouw gedrag sturen? Met ervarings- en lichaamsgerichte oefeningen kun je de nodige inzichten krijgen. Deze oefeningen zijn gericht op zintuigelijk waarnemen en het onderzoeken van wat er in je lijf omgaat. Met counseling pak je diepliggende gedrags- en denkpatronen aan.

Opdrachtgevers

Strada Facendo biedt coaching aan de overheid, het bedrijfsleven, non-profit organisaties en particulieren. Organisaties waar managers van ondersteunende afdelingen hun medewerkers een grote stap in hun ontwikkeling gunnen en de kwaliteiten van hun team zo goed mogelijk tot hun recht willen laten komen. Onder andere van (semi-)overheidsinstanties en detacheringskantoren. Individuele professionals en zelfstandige ondernemers die uitgedaagd willen worden om hun leven en loopbaan op een eigen unieke wijze vorm te geven, hun handelen onder de loep durven nemen en bereid zijn een belangrijke stap te zetten.

Werk en Inkomen Lekstroom

Public Search

Bij Public Search heb ik individuele coaching aan professionals aangeboden. In individuele gesprekken en middels het werken met de werkenergieanalyse hebben we gewerkt aan loopbaan- en persoonlijke vraagstukken.

PO Raad

Bij de PO-Raad heb ik binnen het financial team medewerkers helpen groeien tot assistent-controllers en hun adviesvaardigheden ontwikkeld. Hierbij hebben we zowel individuele als team-coaching ingezet.

UWV

Bij het UWV medewerkers van diverse afdelingen binnen het Hoofdkantoor individueel gecoacht op loopbaan vraagstukken en gecounseld op competenties.

Stichting De Nationale Denktank

Jonge academici die binnen de Nationale Denktank maatschappelijke problemen aanpakken, heb ik gecoacht op skills binnen de uitvoering van hun projecten en loopbaan middels individuele coaching.

ZZP

Zelfstandige (startende) ondernemers die een klankbord of sparringpartner nodig hebben om de volgende stap in hun ontwikkeling te maken, coach ik op basis van individuele gesprekken en coaching on the job.

Buzinezzclub

Bij de Buzinezzclub begeleid ik jongeren uit een uitkeringssituatie naar opleiding, werk of start-up eigen bedrijf. Individuele coachingsgesprekken betreffen vraagstukken over persoonlijke skills en loopbaan.

Yacht

Professionals bij Yacht van diverse competenties (IT, Finance, Projectmanagement) individueel gecoacht in het verbeteren van hun soft skills en het maken van een keuze in hun loopbaan.

Internationale schakelklassen Utrecht

Middels coaching on the job en individuele gesprekken docenten gecoacht van een conventionele naar een coachende manier van lesgeven.

"De coach heeft mij als young professional geholpen om te formuleren wat ik belangrijk vind in mijn baan, welke vaardigheden ik verder wil ontwikkelen en ze heeft geholpen om mijn ambities bespreekbaar te maken. Zo heeft ze een grote bijdrage geleverd aan het openen van het gesprek over wat de mogelijkheden zijn bij mijn huidige werkgever en me gestimuleerd om na te denken over waar ik over een aantal jaar op carrièregebied wil staan. Dit heeft ze gedaan door het gesprek over wat wel en niet bevalt aan mijn huidige baan in een bredere context te plaatsen, waardoor het niet een op zichzelf staand gesprek is, maar stimuleert om continu bezig te blijven met de vraag “leef ik mijn leven op een authentieke wijze”."

Esmeralda Postma – Senior Consultant Michael Page Finance Interim

"Met de coach heb ik een aantal sessies gehad omdat ik niet helder had waar ik qua carrière heen wilde en niet blij was met de huidige situatie. Vanuit concrete opdrachten werd mij duidelijk dat bepaalde activiteiten bij mij passen die niet zozeer functie gebonden zijn. Hierdoor zie ik beter wat ik wil. Inmiddels heeft dat onverwachts geleid tot een nieuwe baan waar ik dit meer in terug zie."

Karin – Interim Finance Professional Public Search

"Met een goed gevoel kijk ik terug op de coachsessies met de coach. Er was een open en veilige sfeer waardoor ik me uitgenodigd voelde om met een ontspannen blik naar mijn eigen gedrag te kijken. De coach straalde rust uit en toonde betrokkenheid. Ze stelde vragen op het juiste moment zodat ik echt anders naar bepaalde situaties kon gaan kijken. Daarnaast heb ik gemerkt dat zij ook doortastend kan zijn en niet schroomt om door te vragen. Voor mij waren de coachsessies erg waardevol waar ik nog steeds met plezier op terugkijk."

Sylvia Brantsma – docente ISK

"De coach heeft mij in de individuele coaching zonder oordeel weten te confronteren met mijn eigen woorden en gedrag. Dit deed zij op een zodanige manier dat ik de confrontatie als positief heb ervaren en nieuwe inzichten heb gekregen."

E.Q.

"Ik heb de coach leren kennen als een integere, betrouwbare en toegankelijke persoonlijkheid. Ze weet snel tot de kern door te dringen bij haar gesprekspartner. Ze stelt kritische vragen, maakt verbinding en creëert een veilige en open sfeer in een gesprek. Hiermee nodigt ze de ander uit te delen. Ook wanneer het gaat om heel persoonlijke zaken. In haar rol naar mij toe als manager van de unit was ze tegelijk challenger en rots in de branding met als doel een zo optimaal resultaat met elkaar te kunnen bereiken. Meer dan eens hebben we onze rollen goed kunnen verdelen als manager en coach naar een interim professional in een lastige situatie. Ik heb die samenwerking altijd als heel waardevol ervaren."

J vd Aart – manager Yacht

"De coach heeft vanuit haar eigen ervaringen begrip en gevoel voor de zoektochten van haar coachees: wie ben ik, wat kan ik en waar wil ik heen en wat helpt me daarbij en wat niet? Ze kan zich goed inleven, specifiek in de wereld van de mens achter de financial. Een steeds belangrijker element in de wereld van de financial als succesvolle business partner. De coach is gedreven op zoek naar wat haar coachees drijft en leert ze inzien welke belemmeringen ze in de weg staan. Ze schuwt daarbij de confronterende en verdiepende vragen zeker niet. Ze maakt tegelijkertijd wel duidelijk dat de coachee zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen koers, net zoals de coach laat zien in haar eigen praktijk te groeien en haar koers aan te kunnen scherpen."  

L.D – Yacht

"De externe blik heeft geholpen om alles scherp te stellen en om de vanzelfsprekendheden ter discussie te stellen, we zijn anders gaan werken en benutten ieders capaciteiten beter. De coach is een katalysator geweest om alles in gang te zetten, misschien hadden we het wel zelf bereikt maar lang niet in dezelfde tijd. De unieke combinatie van inhoudelijke (control) expertise en coaching vaardigheden is voor ons doorslaggevend geweest."

PO Raad Manager Finance – M. Frijlink en team